Qui som

BREU HISTÒRIA DE LA SOCIETAT MICOLÒGICA VALENCIANA

Tenint en compte la creixent afició pels bolets a la nostra Comunitat, com era ben evident amb la celebració de diverses exposicions en 1.990; a València al Jardí Botànic, a Pobla Tornesa i en Quatretonda, sense cap relació entre elles, en el dinar de confraternitat que es va realitzar el dia de l’exposició de Quatretonda, es va acordar, entre els aficionats presents, formar una Societat Micològica a la Comunitat Valenciana.

Per a això, es va contactar amb tots aquells, també aficionats, que havien organitzat les altres exposicions, i que d’alguna manera ja es coneixien directament o indirectament, perquè definitivament es formés una Comissió Gestora que tramités la formació i legalització d’aquesta societat.

El 24-XI-1990, en una casa de camp a la Crta. De Natzaret-Oliva, enfront del Parador de Lluís Vives, es va reunir la Comissió Gestora que la componien:

RICARDO APARICI IZQUIERDO, València. President C. Gestora.
RICARDO FOLGADO BISBAL, València. Secretari C, Gestora.
RAFAEL MAHIQUES SANTANDREU, Quatretonda.
FERNANDO GARCÍA ALONSO, Ontinyent
ANTONIO CONCA FERRÚS, Ontinyent.

ENRIQUE FALCÓ MONFERRER, Castelló.
JUAN TEODORO Corbin LLORENTE, València.
VICENTE RENAU CASTELLET, Pobla Tornesa.
ALFREDO BURGUETE GENOVÉS, Borriol.
LUIS GIMENO SOLER, Castelló.

En aquesta reunió es van aprovar i van signar l’ACTA DE CONSTITUCIÓ de la SOCIETAT Micològica Valenciana i els ESTATUTS, en els quals s’especificava que al Local Social de la societat estaria situat, en un futur, al Jardí Botànic de València, quan aquest fos condicionat , entitat que al mateix temps era la institució beneficiària de la nostra societat en cas de dissolució, com s’havia acordat verbalment amb D. Manuel Costa, com a director de la dita Jardí Botànic.

Entre els fins que estatutàriament va aprovar la Comissió gestora, es ressalten els següents:

Estudiar les diferents espècies micològiques de la nostra comunitat
Divulgar el coneixement d’aquestes espècies, tant entre els socis com entre el públic en general, per mitjà de conferències, exposicions i publicacions.
Ajudar a les institucions sanitàries en el diagnòstic del bolet causant d’una intoxicació.

Sensibilitzar les entitats administratives de la importància que té l’estudi i la publicació de la nostra riquesa micològica.
Potenciar el respecte pel medi ambient i en especial pels bolets, per la importància que tenen en el manteniment dels ecosistemes vegetals dels nostres boscos.
El dia 30-XI-1990, es va passar pel Registre d’Entrada de la Generalitat la instància adreçada al director general de l’Interior de la Conselleria de l’Administració Pública, sol·licitant la inscripció de la Societat Micològica Valenciana en el Registre de Societats.

El dia 4-I-1991, se’ns va notificar oficialment que la Societat Micològica Valenciana havia estat registrada en el Registre de Societats de la Generalitat amb el número 4.420.

Davant la manca real d’un local social, ja que en un principi ens reuníem a la Facultat de Farmàcia i més tard en un bar, D. Vicente Arenes, director de Local Social “Senabre”, ens va autoritzar a realitzar les nostres activitats en aquest local.

Posteriorment, en no poder tenir el material de la societat al Local Social “Senabre”, vam mantenir una entrevista amb D. Agustín Moreno, director de l’Escola de Jardineria de l’Ajuntament de València, per exposar-li la nostra situació i sol·licitar-li poder realitzar les nostres activitats en aquesta entitat.

Passant les nostres activitats a l’esmentada institució.

El dia 15-I-1992, l’Ajuntament de València va aprovar la inscripció de la Societat Micològica Valenciana en el registre d’Associacions de dit Ajuntament amb el número 104/A

El dia 21-II-1992, es va presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de València la instància en la qual se sol·licitava la concessió d’un local social per a la societat.

El dia, 26-II-1993, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de València, va adoptar l’acord de cedir-nos en precari, un local a la planta baixa, situat al carrer Corredors nº 6 de València (entrada per c / Joan Plaça) , on s’ubica actualment la societat.

El dissabte, 17 d’octubre de 2015, es va celebrar del 25 aniversari de la Societat, començant amb una EXCURSIÓ AL GUAL DE ZAGRA AL MUNICIPI DE TUÉJAR (VALÈNCIA). Aquest paratge va ser la primera excursió que va realitzar la Societat Micològica Valenciana, el dia 27 d’octubre de de 1991.

El dijous, 22 d’octubre de 2015, es va celebrar un Homenatge al Sr. Ricardo Aparici Izquierdo, Micòleg i Historiador, primer president de la Societat Micològica Valenciana, al Saló d’Actes del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, a València.

I els dies 23 i 24 d’octubre de 2015 van desenvolupar els actes protocol·laris de COMMEMORACIÓ DEL XXV ANIVERSARI DE LA SOCIETAT Micològica Valenciana (SOMIVAL), al municipi de Quatretonda, i és a la seva Biblioteca municipal, on hi ha una placa de fang cuit « socarrat »que commemora la fundació de la Societat Micològica Valenciana.