Mico Catàleg

El Catàleg Micològic de la Comunitat Valenciana és una vella aspiració d’aquesta Societat Micològica.

Al Mycocatálogo s’inclou de cada espècie esmentada la seva fitxa tècnica amb la informació corresponent a la seva localització i data de la mateixa, hàbitat, sòl, persona que la troba, persona que la determina, codi de catalogació de la exsicata en l’herbari i referència bibliogràfica.

Fonamentalment, conté les cites d’espècies de la Comunitat Valenciana descrites en els * Butlletins * de la nostra Societat.

Comprèn més de 16.000 cites de 1.948 espècies de la Comunitat Valenciana.
En total es referencien 539 gèneres.

Per facilitar la recerca s’han inclòs tots els sinònims d’aquestes espècies.

La recerca de la cita és molt senzilla. Es realitza a través de desplegables, tant de nom d’una espècie com de la seva sinònim, i es prem el “Clic” sobre la icona * “Generar Informe *”. El catàleg permet reduir la recerca per províncies.

La Societat Micològica Valenciana agraeix al grup de companys de la * Societat * que pel seu treball i motivació han possibilitat la creació d’aquest Mycocatálogo i el seu manteniment.

Accés al mico catàleg