Legislació

La recollida de bolets està cada vegada més regulada, justificada en nom d’un equilibri entre els recol·lectors i recursos que genera la muntanya.
La legislació ha de constituir-se en un instrument eficaç per garantir la conservació de les muntanyes i el seu entorn, així com promoure la seva restauració, millora i racional aprofitament suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.
Encara que, puguem participar que en àmbit municipal es percep un proteccionisme local en què les recaptacions no està clar que siguin finalistes i redunden en una millora de la gestió de la muntanya, en tot cas, hem de ser coneixedors de la normativa de regulació.
La Societat Micològica Valenciana és per a la Generalitat Valenciana, ens de referència i consulta en l’elaboració de normativa de regulació en l’àmbit micològic i, en el de prevenció en salut en casos d’identificació de possibles d’intoxicacions per bolets.